RADYO YAREN

Atatürk ve Türk Birliği

ATATÜRK VE TÜRK BİRLİĞİ
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türk Birliği hakkında birçok açıklamada bulunmuştur. Daha o günden günümüze işaret ettiği bir konuşmasında; "Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bugünden kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprüleri sağlam tutarak… Dil bir köprüdür… İnanç bir köprüdür... Tarih bir köprüdür... Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz. Onların -soydaş Türk kardeşlerimizin- bize yaklaşmasını beklememeliyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gereklidir." diyerek Türk Birliği'nin kurulması çalışmalarına daha o günden başlanması gerektiğini vurgulamıştır. Ancak o gün ki siyasi çalışmalar arasında Atatürk'ün bu sözü görmezden gelinmiştir.
Yıllar önce Sovyet Rusya'nın dağılması sırasında devlet büyüklerinin ve hükümet sahiplerinin yapması gereken Türk Birliği'ne ulaşılmasında hala geç değildir.
Sovyet Rusya'nın dağılması bizler için sürpriz olmamalıydı. Bu olayların yöneticisi ve yönlendiricisi olmalıydık. Diğer taraftan Tito'nun ölümünden 10 yıl sonra parçalanan Yugoslavya'nın da dağılmasında başrolde olmalıydık. Zira Atalarımızın kanla, imanla ve erdemle sahip oldukları bu topraklar hala Türk'ündür. Bizler de bu fırsatları iyi değerlendirmeliydik.
Atatürk'ün birlik hususunda birçok vecizelerinden bir tanesi ise şöyledir: "Türk Birliği'nin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. Türk Birliği'ne inanıyorum. Onu görüyorum. Yarının tarihi yeni fasıllarını Türk Birliği ile açacak. Dünya sükûnunu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türklüğün varlığı bu köhne âleme yeni ufuklar açacak. Güneş ne demek, ufuk ne demek o zaman görülecek. Hayatta yegâne varlığım ve servetim Türk olarak doğmamdı." Burada da okuduğunuz gibi Atatürk, Türk Birliği'nin kurulmasının hayati öneme sahip olduğunu vurgulamaktadır.